Marketing

Hrvatski-dom.hr portal je koji djeluje na području Republike Hrvatske i regije. Interakcijom različitih medija, nezavisnošću i činjenicama utemeljenim na stvarnom stanju korisnicima portala donosimo zanimljive vijesti iz različitih sfera života.

Svakoga dana na portalu hrvatski-dom.hr možete pronaći preglede kulturnih i zabavnih događaja u regiji, ekonomske prognoze,  sportske rezultate, političke izvještaje,  novosti iz svijeta automobilizma i prezentacije novih tehnoloških dostignuća. Kolumne portala hrvatski-dom.hr pišu kolumnisti, ekonomisti i pravnici iz uglednog društvenog i političkog života regije.

Želite li se oglasiti na portalu hrvatski-dom.hr, pristupiti ćemo Vam besplatno na individualiziran način – prema Vašim potrebama. Vaša kampanja će zasigurno ostvariti zavidne rezultate, poboljšati  prodaju Vaših proizvoda i usluga. Na portalu hrvatski-dom.hr do daljnjega se neće naplačivati oglasi.