Spajanje zelene i plave Hrvatske, kada?

Krave smrde, ovce i koze iste, o kokošima da ne govorimo. Razmišljati o ribouzgajalištu je u najmanju ruku krivovjerje koje zaslužuje inkvizicijsko ispitivanje. Svi koji su se pokušali baviti poljoprivredom, posebnostočarstvom, ili marikulturom na najljepšoj obali i najljepšem moru na svijetu znaju o čemu je ovdje riječ.

Turizam je postao sveta krava i treba mu sve biti slijepo podređeno. Situacija je dovedena do takvog apsurda da pojedine jedinice lokalne samouprave brane svojim stanovnicima da podignu farmu na vlastitoj zemlji, a sve da se zaštiti sveta krava hrvatskog gospodarstva.

Turizam je postao “sveta krava”

Čim krene priča o izgradnji farme, odmah se nađu dežurni čitatelji smjerova vjetra, nacrtaju njegovu ružu i koriste svoj trijumfalni argument kako će zbog stajskog smrada izgubiti goste. Na moru slična situacija. Ribouzgajalište će zagaditi more, potjerati kupače. Sjetimo se da je i general Ante Gotovina imao slične probleme kada je sam kretao u posao uzgoja tuna.

 

Pročitajte više na portalu agroklub.com